lunes, 27 de abril de 2015

PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2015

A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia abre o prazo de presentación de solicitudes do
PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2015
Un programa que oferta estadías de 10 días e 9 noites con tratamentos termais, aloxamento, manutención e animación sociocultural nos seguintes establecementos, quendas e prezos:

ESTABLECEMENTO
QUENDA
PREZO
ACUÑA
do 16 ao 26 de xuño
e do 30 de setembro ao 9 de outubro
377,50 €
ARNOIA

do 7 ao 16 de xullo
377,50 €
AUGAS SANTAS

do 7 ao 15 de xullo
398,61 €
BAÑOS DA BREA
do 22 de xuño ao 1 de xullo
e do 2 ao 11 de xullo
377,50 €
BAÑOS DE MOLGAS
do 3 ao 12 de xullo
e do 14 ao 23 de setembro
316,64 €
CALDELAS DE TUI

do 28 de setembro ao 7 de outubro
316,64 €
GRAN BALNEARIO (CARBALLIÑO)
do 18 ao 27 de xuño
e do 17 ao 24 de setembro
316,64 €
CARBALLO
do 6 ao 15, do 18 ao 27 de xullo
e do 17 ao 26 de setembro
377,50 €
TERMAS DE CUNTIS
do 22 de xuño ao 1 de xullo, do 1 ao 10 de xullo, do 22 de setembro ao 1 de outubro e do 1 ao 10 de outubro
398,61 €
LAIAS CALDARIA

do 25 de xuño ao 4 de xullo
398,61 €
LOBIOS CALDARIA

do 13 ao 22 de outubro
377,50 €
RÍO PAMBRE

do 16 ao 25 de xuño
377,50 €
TERMAS ROMANAS
do 23 de xuño ao 2 de xullo, do 3 ao 12, do 13 ao 22 de xullo, do 23 de xullo ao 1 de agosto, do 25 de agosto ao 3 de setembro e do 4 ao 13 de setembro
398,61 €

Para solicitar a participación neste programa teñen que cumprirse os seguintes requisitos:
- Ser maior de 60 anos ou pensionista maior de 55 anos para pensionista da Seguridade Social (xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións)
- Valerse por sí mesmo para as actividades da vida diaria
- Non padecer enfermidades infecto-contaxiosas ou trastornos mentais ou conductuais que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da quenda.
- Tamén poden participara os fillos/as cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O DÍA 13 DE MAIO DE 2015

Se tes interese neste programa e queres solititar a túa participación ou máis información dirixete ao Departamento de Servizos Sociais Comunitarios en horario de luns, xoves ou venres de 8.30 a 14 h

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioCA05-210415-0010_gl.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario